ออกบัตรรับรองโดยส่งทางไปรษณีย์

ติดต่อเข้ามาทาง สถาบันฯ

ผู้ที่ต้องการออกบัตรรับรอง ต้องติดต่อมายังสถาบันฯ ในช่องทาง Line:@TShop888 หรือ Facebook : โทน บางแค FC. ก่อนและส่งภาพถ่ายพระเครื่องทุกองค์ที่จะส่งมาออกบัตรรับรองมาในช่องทางดังกล่าว ก่อนที่จะส่งพระเครื่องมาทางไปรษณีย์ ระยะเวลาในการทำการประมาณ 7-10 วันทำการ 

กรอกแบบฟอร์ม

ทางแอดมินจะติดต่อกลับพร้อมทั้งส่งแบบฟอร์มการส่งพระมาออกบัตรรับรองไปยังท่าน (ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ข้างล่างนี้) โดยผู้ส่งต้องปริ้นเอกสารแบบฟอร์มออกมา เป็นจำนวน 2 แผ่น
แผ่นที่ 1 กรอกข้อมูลของท่านและพระของท่านให้ครบถ้วน อาทิ ชื่อพระ, รุ่น, พิมพ์พระ, เนิ้อ, กรุ/วัด, จังหวัด (หรือเท่าที่ทราบข้อมูล)
แผ่นที่ 2 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและนำพระของท่านวางในช่องสี่เหลี่ยมด้านบน นำบัตรประชาชนของท่านวางที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านซ้าย
ถ่ายรูปเอกสารทั้ง 2 ใบ ส่งมาให้เราใน Line:@TShop888 หรือ Facebook : โทน บางแค FC. อีกครั้ง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม     วิธีการกรอกข้อมูล

แพ็คกล่องพัสดุ

สิ่งที่ต้องใส่มาในกล่องพัสดุ
1. พระเครื่องหรือวัตถุมงคล ที่ต้องการออกบัตรรับรอง ต้องปราศจากสิ่งห่อหุ้มทุกชนิด อาทิ เลี่ยมพลาสติกกันน้ำ กรอบ หรือตลับ ต่างๆ เพื่อความชัดเจนและง่ายต่อการพิจารณาจุดสำคัญของพระ ตามหลักมาตรฐานสากล
2. เอกสาร 2 ใบที่ท่านกรอกไว้ตามข้อ 2 
3. เงินสดค่าบริการ กรุณาใส่เงินสดให้ครบถ้วนตามจำนวนพระที่ท่านออกบัตรรับรอง

** กรุณาห่อพระด้วยกันกระแทกอย่างดี หากเกิดความเสียหายทาง สถาบันจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี **

ส่งพัสดุมาตามที่อยู่  อาคาร T-Amulet Center เลขที่ 170/132 ถนนกาญจนาภิเษก หมู่ที่ 7 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

ค่าบริการ

ค่าบริการการออกบัตรรับรองพระมี 2 ประเภท
1. Gold Card คือบัตรรับรองพระพร้อมประเมินมูลค่าพระ ราคา 800 บาท
2. Silver Card คือบัตรรับรองพระไม่ประเมินมูลค่า ราคา 500 บาท
ท่านต้องชำระเงินเป็นเงินสดเท่านั้น โดยใส่ซอง และใส่มาในกล่องพัสดุ พร้อมกับพระและเอกสาร

รับพระคืนพร้อมผลการพิจารณา

กรณีมารับเอง เมื่อถึงกำหนดรับพระคืนท่านต้องนำหลักฐานในการนำส่งพระพร้อมบัตรประชาชนของท่าน มาด้วย หากไม่ได้นำมาทางบริษัทฯ จะไม่สามารถทำการคืนพระให้ท่านได้
ในกรณีไม่สะดวกมารับพระคืนด้วยตัวเอง สามารถเขียนใบมอบอำนาจพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายมารับแทนได้

กรณีส่งพระคืนทางไปรษณีย์ เมื่อบริษัทฯ ตรวจสอบพระเสร็จเรียบร้อยแล้วจะจัดส่งพระพร้อมผลการตรวจสอบกลับตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์ม

ผลการพิจารณาพระของท่านจะมีสติ๊กเกอร์ติดหน้ากล่อง มี 3 ประเภท
1. ผ่าน = พระของท่านเป็นพระแท้
2. ไม่ผ่าน = พระไม่แท้ (เก็บค่าบริการเต็มจำนวน)
3. ไม่แสดงผล = จะคืนเงินเป็นคูปอง พิจารณาเป็นราย

ข้อแนะนำ

ทางสถาบันฯ มีนโยบายหลักในการออกบัตรรับรองพระ โดยเน้นให้นำพระมาส่งตรวจสอบด้วยตนเองที่ อาคาร T-Amulet เพราะการส่งพระมาทางไปรษณีย์นั้น มีความเสี่ยงที่พระจะสูญหายหรือบุบสลายสูงมาก การที่ท่านเลือกใช้วิธีดังกล่าว ถือได้ว่าท่านสมัครใจรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งนั้น ซึ่งหากเกิดความเสียหายดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น เว้นแต่ ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากความผิดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ขอจำกัดความรับผิดไว้มูลค่าสูงสุดรวมไม่เกิน 2,000 บาท ต่อการส่ง 1 ครั้ง

ส่งพระเครื่อง

สามารถส่งพระเครื่องมาหาเราได้ 2 ช่องทาง
1. โดยทางไปรษณีย์ ผู้ส่งต้องติดต่อมายังบริษัทฯ ในช่องทาง Line:@TShop888 ก่อน และส่งภาพถ่ายพระเครื่องทุกองค์ที่จะส่งมาออกบัตรรับรองมาในช่องทางดังกล่าว ก่อนที่จะส่งพระเครื่องมาทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ อาคาร T-amulet Center ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 ระยะเวลาในการทำประมาณ 7-10วันทำการ
2. นำพระเครื่องเข้ามาหาเราที่ บ.พระเครื่องเมืองไทย พระเครื่องที่จะส่งตรวจสอบเพื่อออกบัตรรับรองพระแท้ต้องปราศจากสิ่งห่อหุ้มทุกชนิด อาทิ เลี่ยมพลาสติกกันน้ำ กรอบ หรือตลับ ต่างๆ เพื่อความชัดเจนและง่ายต่อการพิจารณาจุดสำคุณของพระ ตามหลักมาตราฐานสากล