ออกบัตรรับรองด้วยตัวเองที่
สถาบันการันตีและประเมินมูลค่าวัตถุมงคลแห่งประเทศไทย

นำวัตถุมงคลเข้ามาที่สถาบันฯ

สถาบันฯ ตั้งอยู่ที่ อาคาร T-Amulet Center เลขที่ 170/132 ถนนกาญจนาภิเษก หมู่ที่ 7 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
Google Mapดูคลิปจุดจอดรถ

รับบัตรคิว

แจ้งพนักงานว่า “ต้องการออกบัตรรับรอง” เจ้าหน้าที่จะกดบัตรคิวให้ สามารถรอเรียกคิวได้ที่ห้องรับรอง มีบริการเครื่องดื่มให้แก่ท่านที่ร้านกาแฟ TORETTO’S และเมื่อถึงคิวจะมีพนักงานพาท่านไปที่ห้องออกบัตรรับรอง

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม

แจ้งจำนวนวัตถุมงคลที่ต้องการส่ง ท่านจะได้รับแบบฟอร์มข้อมูลและกล่องใส่วัตถุมงคล กรอกรายละเอียดเบื้องต้นให้ครบถ้วน อาทิ ชื่อพระ, รุ่น, พิมพ์พระ, เนิ้อ, กรุ/วัด, จังหวัด เป็นต้น โดยให้เลขที่แบบฟอร์มตรงกับเลขที่กล่อง นำวัตถุมงคลและบัตรประชาชนของท่านถ่ายรูปคู่กับเอกสารและทำตามขั้นตอนที่พนักงานแนะนำ

วัตถุมงคลต้องปราศจากสิ่งห่อหุ้มทุกชนิด

พระเครื่องหรือวัตถุมงคลของท่านที่จะส่งตรวจสอบเพื่อออกบัตรรับรอง
ต้องปราศจากสิ่งห่อหุ้มทุกชนิด อาทิ เลี่ยมพลาสติกกันน้ำ กรอบ หรือ ตลับต่าง ๆ เพื่อความชัดเจนและง่ายต่อการตรวจสอบและพิจารณาจุดสำคัญตามหลักมาตรฐานสากล ท่านจะต้องนำพระของท่านไว้ที่สถาบันฯ เพื่อตรวจสอบประมาณ 5-7 วัน

ชำระค่าบริการ

ค่าบริการการออกบัตรรับรองพระมี 2 ประเภท
1. Gold Card คือบัตรรับรองพร้อมประเมินมูลค่า ราคา 800 บาท
2. Silver Card คือบัตรรับรองไม่ประเมินมูลค่า ราคา 500 บาท
ท่านสามารถชำระเงินได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ด้วยวิธีการดังนี้ เงินสด, โอนเข้าบัญชี(ไม่มีสแกน QR Code), บัตรเครดิต(charge 3%)

แจ้งผลการตรวจสอบและรับวัตถุมงคลคืน

เมื่อถึงกำหนดรับวัตถุมงคลคืน ท่านต้องนำเอกสารในการรับพระมาด้วย หากไม่ได้นำมาทางสถาบันฯ จะไม่สามารถทำการคืนวัตถุมงคลให้ท่านได้
กรณีไม่สะดวกมารับคืนด้วยตัวเอง สามารถเขียนใบมอบอำนาจพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายมารับแทนได้
กรณีส่งวัตถุมงคลคืนทางไปรษณีย์ เมื่อสถาบันฯ ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วจะจัดส่งวัตถุมงคลและผลการตรวจสอบไปตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์ม

ผลการพิจารณาวัตถุมงคลของท่านจะมีสติ๊กเกอร์ติดหน้ากล่อง โดยมี 3 ประเภท
1. ผ่าน = วัตถุมงคลของท่านเป็นของแท้
2. ไม่ผ่าน = วัตถุมงคลของท่านไม่แท้(เก็บค่าบริการเต็มจำนวน)
3. ไม่แสดงผล = จะคืนเงินเป็นคูปอง พิจารณาเป็นกรณี

ส่งพระเครื่อง

สามารถส่งพระเครื่องมาหาเราได้ 2 ช่องทาง
1. โดยทางไปรษณีย์ ผู้ส่งต้องติดต่อมายังบริษัทฯ ในช่องทาง Line:@TShop888 ก่อน และส่งภาพถ่ายพระเครื่องทุกองค์ที่จะส่งมาออกบัตรรับรองมาในช่องทางดังกล่าว ก่อนที่จะส่งพระเครื่องมาทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ อาคาร T-amulet Center ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 ระยะเวลาในการทำประมาณ 7-10วันทำการ
2. นำพระเครื่องเข้ามาหาเราที่ บ.พระเครื่องเมืองไทย พระเครื่องที่จะส่งตรวจสอบเพื่อออกบัตรรับรองพระแท้ต้องปราศจากสิ่งห่อหุ้มทุกชนิด อาทิ เลี่ยมพลาสติกกันน้ำ กรอบ หรือตลับ ต่างๆ เพื่อความชัดเจนและง่ายต่อการพิจารณาจุดสำคุณของพระ ตามหลักมาตราฐานสากล