บัตรรับรองแบบแพลตทินัม ( Platimium BOX SET)

รายละเอียดบริการตรวจสอบ

ออกหนังสือรับรองพระแท้แบบแพลตทินัม สถาบันฯ จะรับรองพระเครื่อง ขึ้นทะเบียนรับรองพระเครื่อง พร้อมประเมินมูลค่า การันตีการรับซื้อคืนแบบราคาสูงสุด โดยสถาบันการันตีและประเมินมูลค่าวัตถุมงคลแห่งประเทศไทย จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านพระเครื่องและวัตถุมงคลเฉพาะสายที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี โดยระบุลักษณะเฉพาะลงบนฐานข้อมูลอย่างละเอียด และออกหนังสือรับรองที่ระบุผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ในกรณีมีการซื้อขายเปลี่ยนมือ โดยจะแสดงข้อมูลผู้ถือครองตั้งแต่คนแรก มีการตรวจสอบการันตี และประเมินมูลค่าวัตถุมงคลพร้อมรับซื้อในราคาที่สูงที่สุด ณ เวลานั้น

สิทธิและความคุ้มครองเพิ่มเติม สำหรับผู้ออกบัตรรับรองพระแพลตทินัมเท่านั้น

1. บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลและลักษณะเฉพาะของพระพร้อมทั้งออกหนังสือรับรองพระและเล่มทะเบียนที่ระบุผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์พระ รวมถึงบันทึกข้อมูลความเป็นเจ้าของในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทซึ่งเผยแพร่ต่อสาธารณะ

2. บริษัทรับตรวจสอบ และเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทางเล่มทะเบียนและทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท

3. บริษัทตกลงที่จะยืนยัน และแสดงพยานหลักฐานถึงผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์พระ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในทางกฎหมายเป็นคดีความกันเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในพระเครื่ององค์นั้น

4. บริษัทจะกำหนดราคารับซื้อพระองค์นั้นในราคาสูงสุด

หมายเหตุ

1. ทุกครั้งที่มีการซื้อขายหรือเปลี่ยนมือพระจะต้องมาดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนกับบริษัท และต้องนำพระมาตรวจสอบสภาพ เพื่อจัดเก็บข้อมูลและลักษณะเฉพาะใหม่ทุกครั้ง

2. กรณีพระไม่มีการซื้อขายหรือเปลี่ยนมือ เจ้าของกรรมสิทธิ์จะต้องนำพระมาตรวจสอบสภาพ เพื่อจัดเก็บข้อมูลและลักษณะเฉพาะใหม่ทุก 5 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองพระและเล่มทะเบียน

เรทค่าบริการ
มูลค่าวัตถุมงคล 100,000-999,999 = 5%
มูลค่าวัตถุมงคล 1,000,000-9,999,999 = 3.5%
มูลค่าวัตถุมงคล 10,000,000 ขึ้นไป = 2%

PLATINIUM BOX SET

แพลตทินัม
฿ Rate% เรทราคาตามมูลค่าวัตถุมงคล
  • ออกหนังสือรับรองพระแท้
  • เล่มทะเบียนผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
  • ภาพถ่ายพระแบบชัด ทุกด้าน
  • ชี้ตำหนิพิเศษ พระองค์นั้นๆ
  • ประเมินราคาพระ
  • การันตีรับซื้อคืนในราคาสูงสุด
  • ออกหนังรับรองใช้เวลา 10 วัน
  • มี Box Set เป็นแพคเกตสวยงาม

ส่งพระเครื่อง

สามารถส่งพระเครื่องมาหาเราได้ 2 ช่องทาง
1. โดยทางไปรษณีย์ ผู้ส่งต้องติดต่อมายังบริษัทฯ ในช่องทาง Line:@TShop888 ก่อน และส่งภาพถ่ายพระเครื่องทุกองค์ที่จะส่งมาออกบัตรรับรองมาในช่องทางดังกล่าว ก่อนที่จะส่งพระเครื่องมาทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ อาคาร T-amulet Center ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 ระยะเวลาในการทำประมาณ 7-10วันทำการ
2. นำพระเครื่องเข้ามาหาเราที่ บ.พระเครื่องเมืองไทย พระเครื่องที่จะส่งตรวจสอบเพื่อออกบัตรรับรองพระแท้ต้องปราศจากสิ่งห่อหุ้มทุกชนิด อาทิ เลี่ยมพลาสติกกันน้ำ กรอบ หรือตลับ ต่างๆ เพื่อความชัดเจนและง่ายต่อการพิจารณาจุดสำคุณของพระ ตามหลักมาตราฐานสากล