TAG PLATINUM BOX SET

พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์ 7 ชั้น

TAGP2024010001

Type : Phra phong

ประเภทพระ : พระผง

Type : Phra phong

ประเภทพระ : พระผง

Name : Phra Somdej Ketchaiyo

ประเภทพระ : พระผง

Ownership : Chao Sua Siam Shop

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ : ร้านเจ้าสัวสยาม

Temple : Ketchaiyoj

วัด : เกศไชโย

Registration : 25/01/2024

วันขึ้นทะเบียน : 28/6/2566

Province : Ang Thong

จังหวัด : อ่างทอง

Condition : 80%

สภาพพระ : 80%

Properties : Keep you safe

พุทธคุณ : แคล้วคลาดปลอดภัย

Appraisal Price : 500,000 ฿

ราคาประเมิน : 500,000 บาท

History/ประวัติ

            พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์ 7 ชั้น สร้างโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) จากบันทึกของ พระยาทิพโกษาและนายกนก สัชฌุกร ซึ่งได้บันทึกจากการบอกเล่าของพระธรรมถาวรจันทโชติ สามเณรที่ช่วย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ตำผงเพื่อสร้างสมเด็จประมาณปี พ.ศ. 2400 ที่วัดระฆังโฆสิตาราม พระที่สร้างขึ้นสมัยนั้นมีทั้งพิมพ์สามชั้นและเจ็ดชั้น ส่วนพิมพ์เจ็ดชั้นทำไปบรรจุไว้ที่วัดเกศไชโย จังหวัดอ่างทอง

            นอกจากนี้ พระยาทิพโกษา ได้บันทึกไว้ว่า สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) สร้างพระเพื่ออุทิศ ส่วนกุศลให้กับโยมมารดาที่มีชื่อว่า เกศ และตามีชื่อว่า ไช พระสมเด็จจึงถูกขนานนามตามชื่อวัดว่า “สมเด็จวัด เกศไชโย” สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ท่านสร้างพระสมเด็จ 7 ชั้น นี้ที่วัดระฆังโฆสิตาราม แล้วนำมา แจกและบรรจุไว้ในกรุวัดไชโยวรวิหารนี้ ในคราวที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ ได้มาสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ หรือ พระมหาพุทธพิมพ์ที่วัดนี้นั้นเอง

ข้อมูลทะเบียนพระ

  1. ชื่อ : นายโชคดี บารมีมาก
    วันที่ถือครอง : 11 มิถุนายน 2525
    ที่อยู่ :

  2. ชื่อ : นายโชคลาภ มากบารมี
    วันที่ถือครอง : 29 ต.ค. 2545
    ที่อยู่ :

ส่งพระเครื่อง

สามารถส่งพระเครื่องมาหาเราได้ 2 ช่องทาง
1. โดยทางไปรษณีย์ ผู้ส่งต้องติดต่อมายังบริษัทฯ ในช่องทาง Line:@TShop888 ก่อน และส่งภาพถ่ายพระเครื่องทุกองค์ที่จะส่งมาออกบัตรรับรองมาในช่องทางดังกล่าว ก่อนที่จะส่งพระเครื่องมาทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ อาคาร T-amulet Center ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 ระยะเวลาในการทำประมาณ 7-10วันทำการ
2. นำพระเครื่องเข้ามาหาเราที่ บ.พระเครื่องเมืองไทย พระเครื่องที่จะส่งตรวจสอบเพื่อออกบัตรรับรองพระแท้ต้องปราศจากสิ่งห่อหุ้มทุกชนิด อาทิ เลี่ยมพลาสติกกันน้ำ กรอบ หรือตลับ ต่างๆ เพื่อความชัดเจนและง่ายต่อการพิจารณาจุดสำคุณของพระ ตามหลักมาตราฐานสากล